Pożyczka dla bezrobotnych

pozyczka-kredyt-ofirmie

Czy bezrobotny ma szansę na pożyczkę?
Mogłoby się wydawać, że pożyczkę mogą otrzymać jedynie osoby posiadające stałe dochody. Instytucje udzielające kredytów, czy to banki czy instytucje poza bankowe, nie prowadzą przecież działalności charytatywnej, muszą, więc dbać o zabezpieczenie spłaty pożyczki.  Wielu bezrobotnych nie podejmuje w ogóle starań o kredyt, nawet, jeżeli ich sytuacja finansowa staje się dramatyczna, są, bowiem przekonani, że nie mają żadnych szans na otrzymanie jakiejkolwiek pożyczki. Nic bardziej mylnego. Każda osoba bezrobotna ma szansę na zastrzyk gotówki.
Gdzie bezrobotny może otrzymać pożyczkę
Aby otrzymać kredyt, bezrobotni mogą oczywiście udać się do banku. Muszą jednak liczyć się z tym, że napotkają szereg trudności i zderzą się z restrykcyjnymi warunkami udzielenia kredytu.  Każdy bank wymaga odpowiedniego zabezpieczenia finansowego. Jeżeli nie mogą nim być dochody kredytobiorcy, a taka sytuacja ma miejsce w przypadku osób bezrobotnych, to zazwyczaj konieczne jest oświadczenie osób trzecich, że w przypadku jakichkolwiek problemów ze spłatą pożyczki, przejmą one na siebie zobowiązanie kredytowe. Kolejnym warunkiem, jaki z reguły muszą spełnić osoby zaciągające kredyt bankowy, jest brak wpisu o zadłużeniu w Biurze Informacji Kredytowej, czyli tak zwanym BIKu. Na listę dłużników bardzo łatwo trafić. Wystarczy nieregularne spłacanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań. „Czyste konto” w BIKu to dla bezrobotnego o wiele większa szansa na kredyt. Pożyczka dla bezrobotnych dostępna jest w wielu bankach. Przykładem może być chociażby Bank Pocztowy, mBank czy Raiffeisen Bank Polska S.A. Na pewno warto pytać o możliwość kredytu dla bezrobotnych również w innych bankach. Coraz więcej z nich nie chce, bowiem rezygnować z tak szerokiej grupy klientów, jaką są bezrobotni, nawet pomimo dużego ryzyka związanego z pożyczkami dla osób nieposiadających stałych dochodów.
Na co zwracać uwagę przy ubieganiu się o pożyczkę.
Naprzeciw potrzebom bezrobotnych szukających szansy na kredyt wychodzą instytucje poza bankowe. Ich oferta jest bardzo szeroka, warunki, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o pożyczkę nie są tak rygorystyczne, jak w przypadku banków, a formalności ograniczone są z reguły do minimum.  Brak udokumentowania dochodów nie stanowi żadnego problemu.  Parabanki nie wymagają żadnych zaświadczeń o dochodach. Jedynym dokumentem, który musi posiadać pożyczkobiorca jest dowód tożsamości. Chwilówka dla bezrobotnych to idealne rozwiązanie dla osób, które potrzebują szybkiej pożyczki.  Klient instytucji parabankowej dostaje wnioskowaną kwotę właściwie „od ręki”.  Co więcej, coraz więcej parabanków oferuje możliwość otrzymania pożyczki przez Internet. Wniosek wypełniany jest online. Pieniądze od razu wpływają na konto bankowe. To bardzo wygodna i kusząca propozycja.  Zaciągając pożyczki w instytucjach sektora poza bankowego należy jednak zachować ostrożność.  Przed skorzystaniem z usług firmy pożyczkowej, warto sprawdzić czy posiada ona licencję Komisji Nadzoru Finansowego.  Lista instytucji z licencją jest dostępna w Internecie, na stronie KNF i jest to spis wyczerpujący. Jeżeli brakuje na nim jakiejś firmy, oznacza to, że nie posiada ona zezwolenia na prowadzenie działalności. Każda osoba starająca się o kredyt konsumencki powinna otrzymać przed podpisaniem umowy specjalny formularz informacyjny. Daje on możliwość uzyskania szczegółowych danych kredytodawcy, informacji o rodzaju udzielanego kredytu, czasu, na jaki zwierana jest umowa, kwocie i całkowitych kosztach kredytu, zasadach spłaty pożyczki oraz warunkach odstąpienia od umowy. Brak takiego formularza albo wręcz odmowa jego przedstawienia powinna od razu wzbudzić nasze podejrzenia.
Alternatywy
Alternatywą dla pożyczek udzielanych przez banki oraz instytucje z sektora poza bankowego są dotacje z Powiatowych Urzędów Pracy. To szansa na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej dla osób zarejestrowanych, jako bezrobotne.  Dotacja z PUP udzielana jest jednorazowo z przeznaczeniem na pokrycie kosztów założenia własnego biznesu. Aby ja otrzymać należy złożyć odpowiedni wniosek zwierający miedzy innymi kwotę dotacji, opis działalności gospodarczej, którą bezrobotny chce rozpocząć, kalkulację kosztów oraz proponowaną formę zabezpieczenia finansowego dotacji. Szansę na pozytywne rozpatrzenie maja wnioski, w których nakreślona zostaje spójna koncepcja przedsięwzięcia. Niezwykle istotne jest przedstawienie klarownego obrazu rynku, na którym prowadzona będzie działalność.  Dotacje z PUP z pewnością wymagają dużego zaangażowania ze strony pożyczkobiorcy, ale są realną szansą na wyjście z pętli zadłużenia.