Kredyt gotówkowy dla rolników

Kilkanaście lat temu rolnicy byli postrzegani przez dużą część polskiego społeczeństwa jako osoby niewykształcone i niepotrafiące sobie poradzić w nowym porządku gospodarczym zapoczątkowanym przez przemiany ustrojowe w 1989 roku. Dzisiaj wszyscy jednak zdają sobie sprawę z faktu, że rolnicy to osoby posiadające ogromną wiedzę na temat nowoczesnych metod uprawy i hodowli, a także pracujące ciężko od świtu do zmierzchu przez cały rok. Ich gospodarstwa nie przypominają już gospodarstw naszych rodziców lub dziadków – są wyposażone w kombajny, ciągniki, dojarki i wiele innych maszyn, które sprawiają, że produkcja rolna stała się bardziej efektywna. Ponadto część współczesnych rolników prowadzi własną księgowość i wystawia swoim kontrahentom rachunki lub faktury. Z tego powodu praca na roli coraz bardziej przypomina prowadzenie przedsiębiorstwa produkcyjnego.
Rolnicy tak samo jak przedsiębiorcy często potrzebują gotówki na rozwój lub modernizację swojej działalności. Nie wszyscy mają jednak wystarczające oszczędności, by zakupić nowy traktor lub zbudować profesjonalne szklarnie. Powoduje to, że rolnicy poszukują finansowania zewnętrznego, np. w postaci kredytów gotówkowych w bankach.
Gdzie udać się po kredyt
Kredyt gotówkowy dla rolników można otrzymać w niewielu placówkach. Do oferujących go banków należą m.in.: PKO BP, MultiBanku i Credit Agricole, a także wszystkie banki spółdzielcze. Pozostałe banki podchodzą do tego tematu sceptycznie, np. Nordea, FM Bank i Raiffeisen Bank. W oddziale Millenium Banku również można usłyszeć, że w ofercie nie ma kredytów gotówkowych dla rolników – mogą oni starać się jedynie o kredyty hipoteczne. Placówki kredytujące osoby osiągające dochody z działalności rolnej wymagają najczęściej przedstawienia zaświadczenia z Urzędu Gminy o dochodach z gospodarstwa rolnego i o ilości hektarów przeliczeniowych. Po przyniesieniu tych dokumentów bank rozpoczyna tradycyjną procedurą, w której sprawdza zdolność kredytową potencjalnego kredytobiorcy – w tym przypadku rolnika. Część banków może zażądać również, by rolnik potwierdził, że nie zalega z opłatami na podatek rolny oraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne w KRUS. Może się także zdarzyć, że dana placówka będzie kredytować jedynie rolników, którzy prowadzą swoją działalność od co najmniej 12 miesięcy oraz tych, którzy przedstawią rachunki, faktury lub umowy potwierdzające dochody osiągające ze sprzedaży wytworzonych przez siebie produktów rolnych. Dochody rolnika zostaną później skonfrontowane z wysokością jego miesięcznych wydatków na utrzymanie gospodarstwa domowego oraz sumą rat kredytów i innych zobowiązań finansowych np. alimentów.
Na jakie cele może zostać przeznaczony kredyt dla rolników
Rolnicy mogą również starać się o preferencyjne kredyty z dopłatami z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Kredyt gotówkowy dla rolników z dotacją z ARiMR ma wiele zalet, do których należą m.in.: niskie oprocentowanie, możliwość prolongaty spłaty zadłużenia oraz karencji w spłacie kolejnych rat. Ponadto dopłaty są naprawdę wysokie – w przypadku prowadzenia działalności w zakresie przetwórstwa produktów rolnych mogą wynieść nawet 50 procent kwoty kredytu, a w działach specjalnych produkcji rolnej – 40 procent całości finansowania. Bardzo ważny jest również fakt, że kredyt gotówkowy dla rolników z dopłatami z ARiMR można przeznaczyć na wiele celów: budowę, rozbudowę i modernizację budynków gospodarczych, zakup nieruchomości lub gruntów rolnych, zakup maszyn rolniczych, wznowienie produkcji na obszarach dotkniętych klęską żywiołową czy nawet na kupno zwierząt hodowlanych. Staranie się o taki kredyt najlepiej rozpocząć od wizyty w placówce banku, gdzie doradca kredytowy udzieli wszystkich niezbędnych informacji dotyczących warunków udzielenia i spłaty kredytu, a także pomoże w zgromadzeniu wymaganych dokumentów oraz w wypełnieniu wniosku kredytowego.
Gdy kredyt gotówkowy dla rolników nie jest dostępny w ofercie danego banku, osoba prowadząca własne gospodarstwo rolne może starać się w takiej placówce o tradycyjny kredyt konsumpcyjny na dowolny cel. Kredyt tego typu bez problemu uzyska każdy rolnik, który oprócz dochodów z gospodarstwa posiada również dochody z innego źródła, np. z tytułu wynagrodzenia za pracę na etacie. Banki biorą wtedy pod uwagę stałe zarobki potencjalnego kredytobiorcy, a uzyskany przez niego kredyt może być przeznaczony na dowolny cel – w tym na rozwój gospodarstwa rolnego.