Pożyczka gotówkowa dla bezrobotnych

Pożyczka dla zadłużonych bezrobotnych
Pożyczka dla bezrobotnych na raty
Pożyczka dla bezrobotnych na dowód
Pożyczka dla bezrobotnych online
Pożyczka dla bezrobotnych bez formalności
Pożyczka dla bezrobotnych bez BIK i KRD
Pożyczka dla bezrobotnych opinie


Nieprzewidziane wydatki czy też przymus dokonania zakupu na znaczną kwotę mogą spotkać każdego z nas, lecz nie wszyscy będziemy mieli środki pod ręką, gotowe do dyspozycji. Konieczne wtedy okaże się pożyczenie pieniędzy: czy to z banku, czy przez pośredników kredytowych, czy też od firmy pożyczkowej. Problemu nie powinny mieć osoby z pozytywną historią kredytową, posiadające zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, jednak sytuacja skomplikuje się w przypadku, gdy będziemy mieli status bezrobotnego. Co możemy zrobić w tej sytuacji i czy ktoś będzie nam w stanie pożyczyć środki pieniężne?

Kim jest osoba bezrobotna i czy na pewno jest bez środków do życia?

Według ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, osobą bezrobotną jest każdy, kto ukończył 18 lat, nie ma prawa do emerytury, renty, zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego, nie prowadzi własnej działalności gospodarczej ani nie posiada zatrudnienia, lecz jest zdolny do podjęcia pracy. Dla banków najczęściej osobą bezrobotną jest każdy, kto nie może pokazać aktualnie obowiązującej umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenie, kontraktu marynarskiego czy innego, prawnie uregulowanego źródła zarobków. Jak zatem widzimy, zarówno w przypadku banków, jak i powszechnie obowiązującego prawa, osoba bezrobotna wcale nie musi być pozbawiona środków do życia, wręcz przeciwnie. Środki do życia mogą być pozyskiwane w drodze pracy dorywczej lub sezonowej, aktywności freelancerskiej (tzw. praca „od zlecenia do zlecenia”), pracy za granicą czy też utrzymywania się z alternatywnych źródeł dochodu (obrót papierami wartościowymi, wynajem posiadanych lokali użytkowych i mieszkań, itp.).

Pożyczka dla zadłużonych bezrobotnych jak ją otrzymać

Mając powyższe na uwadze, osoba oficjalnie bezrobotna również jest w stanie udowodnić swoje przychody, jednak są one najczęściej nieregularne lub obarczone dużym ryzykiem zmienności. To może nie przekonać banków do zawarcia z nami umowy kredytowej, lecz w zupełności wystarczy firmie pożyczkowej, która aż takich wymogów przed swoimi klientami nie stawia. Istnieją bowiem pożyczkodawcy, którzy gotowi są użyczyć nam środki finansowe na uproszczonych zasadach, a do pozytywnej decyzji wystarczy wyłącznie posiadanie dowodu osobistego. W tym wypadku cały proces pożyczkowy – od sporządzenia wniosku przez wydanie decyzji i przelew pieniędzy – odbywa się online, na postawie przesłanego skanu dokumentu tożsamości. Gdzie szukać firm, które gotowe są nam pożyczyć gotówkę?

Jak bezrobotny może otrzymać pożyczkę na raty

Istnieje kilka różnych miejsc w których uzyskamy pożyczkę na dogodne raty bez okazywania zaświadczenia o zatrudnieniu czy aktualnie obowiązującej umowy. Najprostszym i najpopularniejszym przykładem są instytucje pozabankowe, które świadczą usługi pożyczkowe przez internet. Aby skorzystać z ich usług, należy zarejestrować się za pomocą odpowiedniego formularza, potwierdzić swoją autentyczność za pomocą zdjęcia dowodu osobistego lub skanu tegoż dokumentu oraz wykonać „przelew potwierdzający”, czyli wysłać 1 grosz z własnego rachunku bankowego na rachunek firmy. Pożyczkodawca w takim wypadku nie będzie od nas wymagać dokumentów potwierdzających, iż mamy źródło dochodu i wyda pozytywną decyzję wierząc, że jesteśmy w stanie uregulować zobowiązanie w określonym przez nas terminie.

Czy bezrobotny może otrzymać pożyczkę tylko na dowód

Taka pożyczka online jest bardzo dobrym rozwiązaniem nie tylko dla osób bezrobotnych. Błyskawiczność decyzji oraz natychmiastowy przelew środków sprawia, że jest to atrakcyjniejsza forma użyczenia gotówki w porównaniu z mozolnym procesem analitycznym, z którym zetkniemy się w bankach. Pewność akceptacji naszego wniosku i dowolność przeznaczenia uzyskanych środków to także zalety, które sprawiają, że nie musimy obawiać się nagłego wydatku czy konieczności zakupu nowego sprzętu lub opłacenia usługi. Dzięki temu wiemy, że wnioskując o dodatkową gotówkę w poniedziałek, jeszcze tego samego dnia, a najpóźniej we wtorek na naszym rachunku bankowym pojawi się dodatkowa gotówka.

Jak otrzymać pożyczkę dla bezrobotnych online

Jeżeli co miesiąc dysponujemy kwotą około 1500 złotych, z których na życie i najpilniejsze wydatki przeznaczamy 1200 złotych, pozostaje nam 300 złotych do dyspozycji. Odpowiednią ratą będzie zatem comiesięczna kwota oscylująca w granicach 250-300 złotych. Jeśli wskazalibyśmy raty powyżej 350 złotych, musielibyśmy być gotowi do wyrzeczeń i znalezienia dodatkowych kilkudziesięciu złotych na życie. Raty mniejsze niż 200 złotych z kolei mogłyby być sztucznym wydłużeniem okresu pożyczkowego, za który niepotrzebnie ponosilibyśmy opłatę w postaci kilkumiesięcznych odsetek (od 1, 5 do nawet 5% całkowitej kwoty pożyczki).

Pożyczka dla bezrobotnych bez zbędnych formalności i zaświadczeń

Zapewne każdy z nas jest świadomy, że bank przed udzieleniem kredytu weryfikuje nas i naszą historię kredytową w rozmaitych bazach, takich jak BIK, BIG i KRD. Wyświetlenie monitu lub informacji o negatywnej historii (czyli niespłacaniu rat w terminie, regularnym upominaniu klienta i przypominaniu o zaległościach) może sprawić, że nas wniosek automatycznie zostanie odrzucony przez bank. Na szczęście, firmy pożyczkowe nie skreślają zadłużonych osób lub takich, które miewały przestoje w terminowym spłacaniu pożyczek. Jeżeli udowodnimy, że jesteśmy w stanie dotrzymać warunków umowy lub jeśli firma pożyczkowa ma łagodną politykę weryfikacyjną – a tak właśnie jest w przypadku większości firm – to i tak możemy ubiegać się o pożyczkę.

Pożyczka dla bezrobotnych bez BIK i KRD

Pożyczki bez sprawdzania wpisów w BIK (Biuro Informacji Kredytowej) i KRD (Krajowy Rejestr Dłużników) są popularną opcją i często jedyną furtką dla zadłużonych osób. Dzięki temu możliwe jest szybkie pozyskanie środków w sytuacji, w której każdy bank czy każdy wierzyciel już na starcie by nas wyeliminował z grona potencjalnych klientów. W tym przypadku nie będziemy musieli również uzyskiwać zaświadczeń, jednak każdy taki dokument lub każdy wyciąg bankowy o charakterze uznaniowym zadziała na naszą korzyść. Wpływy z tytułu zasiłku dla bezrobotnych, zleceń dorywczych, stypendiów akademickich, zasądzonych świadczeń (np. alimenty), wypłat zagranicznych czy pracy sezonowej to wystarczająca „podkładka”, by instytucja pożyczkowa zechciała z nami nawiązać współpracę.

Pożyczka dla bezrobotnych opinie

Podsumowując: osoby bezrobotne, zadłużone oraz klienci z negatywną historią kredytową nie są zdani na łaskę rodziny lub sąsiadów. Pomocną dłoń wyciągają do nich firmy pożyczkowe, oferujące pożyczki online rozłożone na dogodne raty. Proces przyznania pożyczki jest maksymalnie uproszczony, wypełnienie formularza zajmuje z reguły nie więcej niż 15 minut, a zdecydowana większość decyzji kończy się pozytywnym rozpatrzeniem. Środki uzyskane z takiej pożyczki mogą znaleźć się na naszym rachunku bankowym jeszcze tego samego dnia, a najpóźniej w następnym dniu roboczym. Możliwość dowolnego wykorzystania środków oraz brak konieczności przedstawiania zaświadczeń to istotne zalety, które sprawiają, że środki z firmy pożyczkowej są elastyczniejsze niż kredyt w tradycyjnym banku. Aby skorzystać z oferty większości pożyczkodawców, wystarczy mieć ukończone 18 lat, posiadać aktualny dokument tożsamości (dowód osobisty, legitymacja studencka, paszport, itp.) oraz mieć otwarty rachunek bankowy, na który otrzymamy pożyczone środki. Przed zaciągnięciem pożyczki poświęćmy chwilę czasu i przeanalizujemy różne warianty spłaty zobowiązania.