Nowa oferta kredytu hipotecznego Banku ING Bank Śląski

ing-bank-4
Mieszkaj bez kompromisów! Nowa oferta kredytu hipotecznego Banku ING Bank Śląski to starannie przygotowana propozycja pożyczki dla klientów indywidualnych, którzy myślą o własnych czterech kątach.
ING Bank Śląski S.A. to jeden z największych polskich banków należący do grupy ING,  specjalizującej się w szeroko pojętych instrumentach finansowych. W skład grupy kapitałowej ING wchodzą jednostki zajmujące się funduszami emerytalnymi, ubezpieczeniami na życie, funduszami inwestycyjnymi, zarządzaniem portfelami papierów wartościowych osób prywatnych oraz instytucji, usługami maklerskimi, leasingiem, factoringiem, inwestycjami w nieruchomości oraz posiada własną niezależną spółkę zajmującą się obsługą informatyczną grupy kapitałowej, co zapewnia bezpieczeństwo klientom.
Analiza oferty
Oferta „Mieszkaj bez kompromisów” zawiera kredyt hipoteczny bez prowizji oraz z marżą banku na poziomie zaledwie 1,65%, niezależnie od wysokości kredytu oraz wartości jego zabezpieczenia. Opcja jest dostępna dla osób, które do 30 września 2014 roku złożą skompletowany wniosek o przyznanie kredytu hipotecznego na kwotę minimum 100 000 zł oraz podpiszą do 31 grudnia 2014 umowę kredytową. Warunki, jakie należy spełnić aby ubiegać się o niniejszy kredyt w ofercie „Mieszkaj bez kompromisów” są następujące:
– minimum jedna z osób ubiegających się o kredyt na dzień złożenia wniosku nie może przekroczyć wieku 35 lat (rocznikowo) i ma uzyskiwać średniomiesięczny dochód netto na poziomie minimum 1000 zł,
– osoby ubiegające się o kredyt hipoteczny w momencie podpisania umowy kredytowej muszą posiadać rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku ING oraz zadeklarować comiesięczne wpłaty na ten rachunek w wysokości minimum 2000 zł,
– chociaż jedna z osób ubiegających się o kredyt hipoteczny na dzień podpisania umowy musi zgłosić chęć uczestnictwa w ubezpieczeniu „Opcja Życie” lub „Bezpieczny Kredyt Standard/Premium” oferowanych przez bank, które mają na celu zabezpieczenie kredytobiorcy.
Aby otrzymać kredyt hipoteczny wystarczą cztery kroki. Pierwszy z nich to kontakt ze specjalistą z banku ING. Drugim krokiem jest spotkanie ze specjalistą, który sporządzi listę wszystkich niezbędnych dokumentów, jakie należy przygotować oraz poinformuje o wstępnej możliwości przyznania kredytu. Trzeci krok to wypełnienie wniosku oraz obliczenie zdolności kredytowej. Ostatni krok to zawarcie umowy kredytowej i uruchomienie kredytu!